logitech

Giải pháp

Lợi ích của giải pháp họp trực tuyến

Hội nghị truyền hình/ họp trực tuyến – Videoconferencing ra đời đã đáp ứng được mong muốn thực tế của con người là có thể...

Giải pháp họp trực tuyến

Họp trực tuyến hay làm việc từ xa an toàn, hiệu qua với phần mềm Zoom Meetings và thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến. Bạn có ...

Giải pháp Zoom cho ngành Y Tế

Trong bối cảnh dịch Covid đang lan rộng, việc sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc tương tác, cộng tác từ xa là một phương phá...

Tin tức

Ứng dụng hội nghị truyền hình trong giáo dục

Hội nghị truyền hình hay họp trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và mở ra nhiều triển vọng...

Phần mềm họp trực tuyến

Phần mềm cho cuộc họp trực tuyến, làm việc từ xa an toan, hiệu quả và tốt nhất năm 2020 được các chuyên gia và các doanh ...

Zoom phiên bản mới an toàn cho giảng dạy online

Zoom là phần mềm họp hội nghị trực tuyến đã điểm hoạt động trên internet. Zoom giúp doanh nghiệp có thể họp video confere...